Jak porozumět značkám v mapách
Seznam informací, které Vám poskytujeme

Naším cílem je, aby byl každý dům a byt v naší zemi lokalizován, zdigializován a přesně typizován.
Pak Vám budeme moci poskytnout jedinečnou databázi informací pro co nejpřesnější práci s byty v panelových domech.


Jaké varianty barev v mapách používáme a proč
...
Dali jsme si nesnadný úkol a byť je naše snažení opravdu velké, existuje ještě spousta domů, ke kterým jsme se ještě nedostali. Často tedy uvidíte červené kapky, což znamená, že dům neprošel žádnou fází našeho zpracování. Nicméně nám můžete práci výrazně usnadnit a pomoci s informacemi, které znáte zejména Vy, obyvatelé dotčeného vchodu (viz poslední tabulka).

...
Varianta A1
...
Varianta A2
...
Varianta A3
...

Pokud je kapka modrá, tak jsme úspěšně přiřadili typ, ale nejsme schopni pohledem zvenčí zjistit varianty bytů. Všimněte si, že i když je dům zvenčí naprosto stejný tak, se zásadně odlišuje v tom, jak jsou uspořádány byty uvnitř.

Velmi často nám pomáhají obyvatelé daných domů, pomocí obrázků, které jim zobrazíme a pomohou nám zjistit správnou variantu.


... ...

Pokud je kapka zelená, tak máme všechny podrobnosti, které Vám pomohou čerpat nejpřesnější informace pro každý typ bytu.

K maximální výtěžnosti už Vám jen chybí to, abychom zaindexovali do databáze každý byt a je jen otázka času kdy budete využívat výhody naší práce naplno.

Přiřazení tohoto vchodu do nejvyššího stavu je opravdu jen otázkou několika hodin.

...
*
... ... ...
Váš vchod dosáhl nejvyšší možné kvality :)

Nejen, že přesně víme v jaké variantě Vaše patro, ale také jsme "rozřezali" každý byt na patře.

Díky tomu můžete vyhledávat v našem systému přesně v takové přesnosti, pro kterou jsme naše stránky vytvořili.

Jak pomůžete zvýšit kvalitu přesnosti pro byty vašeho vchodu
pro vchod pro byt
...
Pomocí jednoduchých otázek nám pomůžete určit Váš dům. Tyto informace se nám řadí v pořadníku a přednostně je zpracováváme. viz.

Zde nám můžete pomoci se zadáním variant, které nám umožní současně s typem domu, přiřadit i variantu vchodu.
... Zadáním dispozicí se umožní přechod na nejvyšší přesnost.
... Je zadaná i varianta a v tuto chvíli už není s čím pomoci Zde už je vše také přiřazeno a jen se čeká na "rozřezání" pokojů a jejich indexace.
...
*
Heuréka :)
Z naší strany je dosaženo maxima a můžete si užívat jízdu v naší aplikaci